COMME des GARCONS COMME des GARCONS

COMME des GARCONS COMME des GARCONS

日本标志性设计师 Rei Kawakubo 的姊妹品牌,是时尚界最具影响力和创新精神的设计师之一。 COMME des GARCONS COMME des GARCONS 系列的灵感源自 Kawakubo 的日常个人风格,采用经典单品并以意想不到的新意加以更新。
筛选器
0产品